Infopunt Publieke Ruimte

Dialoog en betrokkenheid maken openbaar domein tot publieke ruimte. Infopunt Publieke Ruimte is een aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving.

Toen de Voetgangersbeweging vzw meer dan een decennium geleden Steunpunt Straten in het leven riep, had de organisatie de intentie om de kwaliteit van onze openbare ruimten meer onder de aandacht te brengen. In 2015 werd Steunpunt Straten omgedoopt in Infopunt Publieke Ruimte. Door een centrale en onafhankelijke positie werd deze afdeling van de Voetgangersbeweging in de loop der jaren een gevestigde waarde als kenniscentrum voor publieke ruimte.

Het logo van Infopunt Publieke Ruimte vertelt een verhaal van dialoog. Het bewerkstelligen van kwaliteit is geen enkelrichtingverkeer, zeker niet in de complexe materie die openbare ruimte is. Succesvolle projecten zijn gefundeerd op een brede dialoog tussen uiteenlopende stakeholders. Dialoog tussen bevolking en overheid, tussen publieke en private sector, tussen lokale besturen en bovenlokale overheden, tussen academische wereld en veldwerkers. Om de kwaliteit van de publieke ruimte hoog op de beleidsagenda’s te houden, zet Infopunt Publieke Ruimte nog meer in op de uitwisseling van kennis, ideeën en inspiratie. Onze lidgemeenten, Publieke Ruimte Partners en Ambassadeurs Publieke Ruimte zijn daarbij bevoorrechte partners. Maar ook niet professionele belangstellenden krijgen een prominentere plaats in onze werking. Initiatieven zoals Pic Nic the Streets, Lab van Troje, Antwerpen Aan ’t Woord en honderden kleine buurtverenigingen in Vlaanderen maken duidelijk dat burgers ook hun zeg willen hebben over de openbare ruimte.

De mens op straat zit in het DNA van de Voetgangersbeweging. Zonder mensen is ruimte niet meer dan een plek. Het is de beleving van de gebruikers die de plek waarde en betekenis geeft en er publieke ruimte van maakt. Bij elke ingreep in de publieke ruimte moet niet enkel de omgeving, maar vooral de diversiteit aan gebruikers het referentiekader zijn.

Meer dan 45 Vlaamse gemeenten zijn lid van Infopunt Publieke Ruimte, ruim tachtig bedrijven en organisaties zijn partner en zeven hogere overheidsinstellingen en beroepsfederaties zijn Ambassadeur Publieke Ruimte.

Meer informatie vind je op de website van Infopunt Publieke Ruimte.

Op zoek naar inspirerende voorbeelden? Neem dan een kijkje op de Databank Publieke Ruimte.