Bestuur

De Voetgangersbeweging wordt bestuurd door de raad van bestuur. Hierin zetelen 8 personen. De raad van bestuur wordt verkozen op de jaarlijkse ledenvergadering. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Ludo Vossen is voorzitter van de raad van bestuur. Hij leidt de vergaderingen.

Tom Dhollander is als gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen op het secretariaat. Hij stuurt het personeelsteam aan.

Een overzicht van de overige leden van de raad van bestuur is te verkrijgen op aanvraag.

Wie interesse heeft om effectief lid te worden van de Voetgangersbeweging of als bestuurder een bijdrage wilt leveren, kan ons dit kenbaar maken. Wij nemen dan contact op.