School

Met het Octopusplan streeft de Voetgangersbeweging sinds 2005 naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en –routes. Omdat de vraagstukken in schoolomgevingen steeds complexer worden, verbreden we onze aanpak. We blijven ons inzetten voor veilige schoolomgevingen met duurzame verplaatsingen (mobiliteit), maar pleiten ook voor:

  • Groene schoolomgevingen (klimaat en ecologie)
  • Beweging en ontmoeting (recreatie en sociale cohesie)
  • Participatie en cocreatie

Samen met onze Octopusscholen en -gemeenten maken we duidelijk dat we moeten bouwen aan de schoolomgeving van morgen.

Het ledennetwerk bestaat uit meer dan duizend lagere scholen, verspreid over heel Vlaanderen.

Meer informatie om aan te sluiten als Octopusschool.