Overheid

Lokale besturen die de werking van de Voetgangersbeweging willen ondersteunen, kunnen lid worden van Infopunt Publieke Ruimte en/of Octopusgemeente worden.

Lidgemeente Infopunt Publieke Ruimte

Lokale besturen met kwaliteitsvolle publieke ruimte en verkeersveiligheid bovenaan op de beleidsagenda zijn lid van Infopunt Publieke Ruimte. Daarmee geven zij aan hun inwoners het signaal dat ze werk maken van een kwaliteitsvolle en gezonde leefomgeving met verkeersveilige straten, natuur in de buurt, aantrekkelijke speelplekken, een vitale kern, ruimte voor detailhandel en horeca. Kortom: publieke ruimten die meer zijn dan de heraanleg van straten en pleinen, maar die een hefboom zijn voor het lokale beleid. 45 Vlaamse steden en gemeenten zijn reeds lid.

Als lid van het Infopunt Publieke Ruimte kan een lokaal bestuur rekenen op heel wat ledenvoordelen.  De ledenbijdrage bedraagt € 500,00 voor gemeenten en € 750,00 voor centrumsteden.

Meer informatie over het lidmaatschap van Infopunt Publieke Ruimte voor lokale besturen.

Octopusgemeente

Octopusgemeenten zijn gemeenten die de lidmaatschapsbijdragen voor de Octopusscholen op het grondgebied van op zich nemen. Zo dragen gemeentebesturen een steentje bij zodat de kosten voor de scholen wegvallen.

De gemeente geeft via het inschrijfformulier aan dat ze de scholen financieel wenst te ondersteunen. Gemeenten betalen het laagste ledentarief per vestiging, ongeacht het leerlingenaantal: € 60 (excl.btw, incl.verzending). De materialen worden opgestuurd naar de gemeente of naar de scholen zelf (afhankelijk van het aantal pakketten). Elke Octopusgemeente ontvangt een pakketje zichtmateriaal.

Er zijn 66 Octopusgemeenten in Vlaanderen.

Meer informatie over Octopusgemeenten.